Giới thiệu RITC

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) - Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập từ năm 1997 với những lĩnh vực hoạt động:

- Đầu mối nghiên cứu khoa học và công nghệ mới trong Phát thanh truyền hình tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Quản lý việc đo kiểm chất lượng thiết bị Phát thanh truyền hình, phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đa phương tiện.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực PTTH, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện.

Trung tâm RITC là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, có chức năng tham mưu cho tổng giám đốc và thực hiện các công việc: quản lý, tư vấn, thẩm định, thiết kế, giám sát, đo lường chất lượng trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và các dịch vụ liên quan.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Radio Information Technology Centre, viết tắt là: RITC

Trung tâm Ứng dụng tin học và Phát triển công nghệ phát thanh (RITC) là đơn vị dự toán cấp 2, có con dấu riêng và có tài khoản riêng.

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) - Đài Tiếng nói Việt Nam được thành lập từ năm 1997 với nhiều lĩnh vực hoạt động.

Mã bảo vệ: